Apspiest Sinonīmi


Apspiest Sinonīmi Darbības Vārds forma

  • apspiest, dzēsām, simpātiju, jāiznīcina, pārvarēt, uzveikt, izbāzt, apspiešana, klusināt, apslāpēt, noslāpēt, iegrožot, nolikt, savaldīt.
  • ierobežot, kontrolēt, kavēt, apslāpēt, bloķēt, kavē, turēt, novērstu, turiet nospiestu pogu back, hamstring, norīt, apspiest, pārbaudīt, sēdēt uz, iegrožot.
  • nolikt, apspiest, jāiznīcina, klusināt, uzveic, pieveikt, cenzors, pakļaut, apbērt, sakaut, dominēt, meistars, atsaukt, klusums, apzīmogo, simpātiju.
  • pakļaut, ļaunprātīgi, simpātiju, tiranizēt, klusināt, uzveikt, vajāt, nomocīt, afflict, slogs, nosver uz leju, apbērt, apspiest, verdzināt, mīdīt, novērstu.
Apspiest Sinonīmu saites: apspiest, simpātiju, jāiznīcina, pārvarēt, izbāzt, klusināt, apslāpēt, noslāpēt, savaldīt, ierobežot, kavēt, apslāpēt, novērstu, hamstring, norīt, apspiest, pārbaudīt, sēdēt uz, apspiest, jāiznīcina, klusināt, uzveic, pieveikt, pakļaut, apbērt, atsaukt, klusums, simpātiju, pakļaut, ļaunprātīgi, simpātiju, tiranizēt, klusināt, vajāt, nomocīt, afflict, nosver uz leju, apbērt, apspiest, verdzināt, mīdīt, novērstu,

Apspiest Antonīmus