Atbilst Sinonīmi


Atbilst Sinonīmi Darbības Vārds forma

  • apmierināt, piepildīt, atbilst, veiktu, atbildēt.
  • padarītu paziņa, iepazīt, sarokoties.
  • rodas, uzskriet, sejas, nākas sastapties, notikt, atrast, izredzes, sasist.
  • saplūst, pievienoties, šķērso krustojas, pieskarties, vienot, forgather, saduras.
  • vienoties, atbilst, saskaņot, vienojoties, korelē, sarēķināt, piekrist, sakrīt, papildina, ietilptu, atbilstu, saplūst, vienot.

Atbilst Sinonīmi Īpašības Vārds forma

  • piemērotu, atbilstošu, fit, pareizu, kļūstot, seemly, montāžas, apt, lietderīgi, felicitous, atsaucīgas, apposite, laimīgs.
  • pretīmnākoši.
  • savstarpēju, analogs, līdzvērtīgu, korespondents, correlative, savstarpēji aizvietojamas, papildina, savstarpējas kopīgas savstarpēji saistītas.
Atbilst Sinonīmu saites: apmierināt, atbilst, atbildēt, rodas, sejas, nākas sastapties, notikt, atrast, izredzes, pievienoties, pieskarties, forgather, saduras, atbilst, saskaņot, vienojoties, korelē, piekrist, sakrīt, kļūstot, seemly, montāžas, lietderīgi, felicitous, apposite, laimīgs, pretīmnākoši, korespondents,

Atbilst Antonīmus