Exemplar Sinonīmi


Exemplar Sinonīmi Lietvārds forma

  • modeli, modelis, paragon, ideāls, nonpareil, piemēram, standarta, precedents, oriģinālu, kritērijs, prototipu.
Exemplar Sinonīmu saites: modeli, modelis, paragon, ideāls, nonpareil, precedents, kritērijs,