Pauze Sinonīmi


Pauze Sinonīmi Darbības Vārds forma

  • atpūsties, iedobe, apturēt, aizkavēt, pārtraukt, ņemt pārtraukumu, pieņemt būtne, let up, pauze, stay, pieklauvēt pie, atmest, beidz.

Pauze Sinonīmi Lietvārds forma

  • atpūtas, pārtraukums, atbīdīt, atelpu, timeout, spiediena izlīdzinātāja, letup, nogaidīšanas, apsīkšana, zaudē spēku, apstājās, uzturēšanos, apturēšanu, pārtraukuma, starpspēle, intervālu, pagaidu, starpbrīdis, caesura, entr'acte.
Pauze Sinonīmu saites: atpūsties, apturēt, pārtraukt, pauze, atmest, pārtraukums, atelpu, spiediena izlīdzinātāja, letup, zaudē spēku, apstājās, uzturēšanos, apturēšanu, starpspēle, pagaidu,

Pauze Antonīmus