Standarts Sinonīmi


Standarts Sinonīmi Īpašības Vārds forma

  • parasto, pareizs, akceptēts, izveidota, atbilst, oficiālā, autoritatīvu, pareizticīgo, pamata, kanonisko.
  • vidējais, parastās, kopējā, tipisks, regulāri, valdošo, parasti, normāls, ikdienā.

Standarts Sinonīmi Lietvārds forma

  • karogs, emblēma, slokšņu, banner, vimpelis, krāsas, zīme, ikona, attēlu, zīmotnes.
  • kritērijs, rokasgrāmata, pasākums, mērītājs, testa, piemēram, modeli, exemplar, norm, modelis, canon, noteikums, princips.
  • pastu, sārta, pīlārs, stalti, statnis, stud, staru.
Standarts Sinonīmu saites: parasto, atbilst, autoritatīvu, pareizticīgo, pamata, kopējā, tipisks, regulāri, parasti, normāls, ikdienā, banner, vimpelis, krāsas, zīme, attēlu, kritērijs, rokasgrāmata, pasākums, mērītājs, modeli, exemplar, modelis, canon, noteikums, sārta, statnis, staru,

Standarts Antonīmus