Abridgment Antonīmus


Abridgment Sinonīmi Noun forma

  • paplašināšanās, paplašināšanas, inflācija, pagarinot.

Abridgment Sinonīmi