Absolūts Antonīmus


Absolūts Antonīmus Īpašības Vārds forma

  • daļēja, ierobežotas, nosacījuma.
  • nepilnīga, fragmentāra, atšķaidīts.
  • varbūtējs, pagaidu kontingenta.

Absolūts Sinonīmi