Abstruse Antonīmus


Abstruse Antonīmus Īpašības Vārds forma

  • vienkāršs, atklāts, skaidrs.

Abstruse Sinonīmi