Acīmredzamā Antonīmus


Acīmredzamā Antonīmus Īpašības Vārds forma

  • slēptās slepeni, aplinkus, sneaky, slepenas, noslēptas.

Acīmredzamā Sinonīmi