Acīmredzamo Antonīmus


Acīmredzamo Antonīmus Īpašības Vārds forma

  • nemanāms, nenozīmīgs, atturīgi, niecīgs, low-keyed.

Acīmredzamo Sinonīmi