Adīt Antonīmus


Adīt Antonīmus Verb forma

  • atsevišķi, daļu sadalīt, sadalīt.

Adīt Sinonīmi