Adīt Antonīmus


Adīt Sinonīmi Verb forma

  • atsevišķi, daļu sadalīt, sadalīt.

Adīt Sinonīmi