Advokāts Antonīmus


Advokāts Sinonīmi Noun forma

  • pretinieks, kritiķis, ienaidnieks.

Advokāts Sinonīmi Verb forma

  • iebilst, atturēt, skaitītājs, cīnīties pret.

Advokāts Sinonīmi