Advokāts Antonīmus


Advokāts Antonīmus Noun forma

  • pretinieks, kritiķis, ienaidnieks.

Advokāts Antonīmus Verb forma

  • iebilst, atturēt, skaitītājs, cīnīties pret.

Advokāts Sinonīmi