Agrāks Antonīmus


Agrāks Antonīmus Īpašības Vārds forma

  • posterior, vēlāk, šādu, turpmāko, tālākajā, pēdējais, sekojošais.

Agrāks Sinonīmi