Airs Antonīmus


Airs Antonīmus Noun forma

  • vienkāršība, tiešums, spontanitāti, matter-of-factness, dabiskumu.

Airs Sinonīmi