Airs Antonīmus


Airs Sinonīmi Noun forma

  • vienkāršība, tiešums, spontanitāti, matter-of-factness, dabiskumu.

Airs Sinonīmi