Vērtību Antonīmus


Vērtību Antonīmus Verb forma

  • nievājums, neņemt vērā, nicināt, nievāt, nicinājums.

Vērtību Sinonīmi