A-okay Sinonīmi


A-Okay Sinonīmi Īpašības Vārds forma

  • lielisks.
A-okay Sinonīmu saites: lielisks,