A-okay SinonīmiA-Okay Sinonīmi Īpašības Vārds forma

  • lielisks.

A-okay Sinonīmu saites: lielisks,