Abase Sinonīmi


Abase Sinonīmi Darbības Vārds forma

  • pazemot, pazemīgs, noniecināt, kauns, nievāt, degradēt, pazemināt cenu, viltot, neciena, lower, nogāzt, deflāciju, nolikt.
Abase Sinonīmu saites: pazemot, pazemīgs, noniecināt, kauns, pazemināt cenu, viltot, nogāzt, deflāciju,

Abase Antonīmus