Abc Sinonīmi


Abc Sinonīmi Lietvārds forma

  • pamati, elementārs, elementals, priekšnoteikumi, kodols, saknes, zemējuma.
Abc Sinonīmu saites: pamati, elementārs, kodols, saknes,