Aberācija Sinonīmi


Aberācija Sinonīmi Lietvārds forma

  • novirze, dīvainība, neatbilstību, anomālijām, untums, anomālija, pārkāpumu, ekscentricitāte, īpatnība, sport, ķēms, mutant, heteroclite, nedabiskums, briesmonis, zinātkāre, abortu.
Aberācija Sinonīmu saites: novirze, dīvainība, neatbilstību, untums, anomālija, pārkāpumu, ekscentricitāte, īpatnība, ķēms, nedabiskums,