Abnegate SinonīmiAbnegate Sinonīmi Darbības Vārds forma

  • atteikties no.

Abnegate Sinonīmu saites: atteikties no,