Abnegate Sinonīmi


Abnegate Sinonīmi Darbības Vārds forma

  • atteikties no.
Abnegate Sinonīmu saites: atteikties no,