Abnegation Sinonīmi


Abnegation Sinonīmi Lietvārds forma

  • atteikšanos, noraidījums, atteikums, padošanās, atsacīšanās, abjuration, pašaizliedzība.
Abnegation Sinonīmu saites: atteikšanos, noraidījums, pašaizliedzība,