Aboveboard Sinonīmi


Aboveboard Sinonīmi Īpašības Vārds forma

  • godīgi, taisns, vienkāršs, frenks, atvērta, patriots, uzticama, vaļsirdīgs, tiešā, neslēptā, vientiesīgu, skaidra, vienkārša.
Aboveboard Sinonīmu saites: taisns, vienkāršs, uzticama, vaļsirdīgs, tiešā, vientiesīgu, vienkārša,

Aboveboard Antonīmus