Abpusēja Sinonīmi


Abpusēja Sinonīmi Īpašības Vārds forma

  • savstarpēju, savstarpēji aizvietojamas, līdzvērtīgu, papildu, correlative, atbilstošā, alternatīvo, korespondents, kopējā, kompensācijas.
Abpusēja Sinonīmu saites: papildu, atbilstošā, korespondents, kopējā,