Absurds Sinonīmi


Absurds Sinonīmi Lietvārds forma

  • muļķības, muļķība, joks, farss, parodija, paradokss, muļķību, idiotisms, izpļāpāt, bezjēdzību, senselessness.
Absurds Sinonīmu saites: muļķības, muļķība, joks, farss, parodija, idiotisms, izpļāpāt,