Abutment Sinonīmi


Abutment Sinonīmi Lietvārds forma

  • atbalsts, balsts, figūriekavas, statni, prop, piestātne, valnis, bastions.
Abutment Sinonīmu saites: atbalsts, balsts, piestātne, valnis, bastions,