Atšķetināt SinonīmiAtšķetināt Sinonīmi Darbības Vārds forma

  • izskaidrot.

Atšķetināt Sinonīmu saites: izskaidrot,