Cenu Sinonīmi


Cenu Sinonīmi Lietvārds forma

  • izmaksu, tēriņu, izdevumu, summa, maksas, vērts novērtējumu, maksu, tab, maksājumu vērtība.
  • upuris, maksas, izmaksas, sods, sekas, nodevas, algas.
Cenu Sinonīmu saites: summa, maksas, maksas, sods, sekas, algas,