Depredate Sinonīmi


Depredate Sinonīmi Darbības Vārds forma

  • zagšana.
Depredate Sinonīmu saites: zagšana,