Dzīvo SinonīmiDzīvo Sinonīmi Īpašības Vārds forma

  • dzīvs, dzīvot, animēt, neeksportē, saglabājies, ātri.
  • turpinot, pastāvošās pašreizējo aktīvo, operatīvo, notiekošo, tiek lietots.

Dzīvo Sinonīmi Lietvārds forma

  • iztiku.

Dzīvo Sinonīmu saites: dzīvs, dzīvot, animēt, saglabājies, ātri, notiekošo,

Dzīvo Antonīmus