Grunts Sinonīmi


Grunts Sinonīmi Lietvārds forma

  • nadir, nulle, minimums, nekas bēgums, fragmentu.
  • pamatnes, mutes, grīdas, zemes, fonds.
Grunts Sinonīmu saites: nadir, nulle, fragmentu, pamatnes, zemes, fonds,

Grunts Antonīmus