Izšķirtu SinonīmiIzšķirtu Sinonīmi Darbības Vārds forma

  • būt par starpnieku, tiesnesis, aizlūgt, mērens, iejaukties, iztiesāt, sabalansēt.

Izšķirtu Sinonīmu saites: būt par starpnieku, tiesnesis, aizlūgt, iejaukties, iztiesāt, sabalansēt,