Piedošanu Sinonīmi


Piedošanu Sinonīmi Īpašības Vārds forma

  • žēlsirdīgs.

Piedošanu Sinonīmi Lietvārds forma

  • apžēlošanu, atbrīvošana, nožēlošana, atbrīvojums, izdevumu pārskatus, atlikšana, amnestiju, žēlsirdība, iecietībai, žēlastības, to personu attaisnošanu, padošanās, labvēlību, apžēlošanas, līdzjūtība, labdarības.
Piedošanu Sinonīmu saites: apžēlošanu, nožēlošana, atbrīvojums, atlikšana, amnestiju, žēlsirdība, iecietībai, labvēlību, apžēlošanas, labdarības,

Piedošanu Antonīmus