Vājums Sinonīmi


Vājums Sinonīmi Lietvārds forma

  • frailty, trauslumu, gardums, feebleness, vārgumu, bezspēks, impotenci, enervation, nevarīgums, neaizsargātību.
  • nedarot, vaina, foible, izbeigšanos, peccadillo, nepilnība, plaisāt, defektu, defektiem, kas attiecas uz vietas.
  • patika, tieksme smilga, garša, apetīte, izvietojuma, atrakciju, slīpuma, tieksme, tieksmi, radniecība, neobjektivitāti.
Vājums Sinonīmu saites: gardums, bezspēks, nevarīgums, vaina, foible, peccadillo, defektu, patika, apetīte, atrakciju, tieksme, tieksmi, radniecība, neobjektivitāti,

Vājums Antonīmus