Zvērests SinonīmiZvērests Sinonīmi Darbības Vārds forma

  • zvēru, ķīlas, apliecināt, sola, orderis, garantēt, galvot, līgumu, apliecina, plight, apņemas.

Zvērests Sinonīmi Lietvārds forma

  • solījumu, zvērestu, apliecinājums, dzīvības apdrošināšanas, iesaistīšanās, nožēlojamo stāvokli, avowal, tikt nosacīti atbrīvotam, vārda godu, garantiju, uzticība.

Zvērests Sinonīmu saites: apliecināt, līgumu, apliecina, solījumu, zvērestu, apliecinājums, iesaistīšanās, nožēlojamo stāvokli, avowal, tikt nosacīti atbrīvotam, garantiju, uzticība,