Abjure Sinonīmi


Abjure Sinonīmi Darbības Vārds forma

  • atteikties no, forswear, atsauciet, recant, neatzīt, abnegate, noraidīt, izmest, nenoliegt, noliegt, anulēt, atkāpties, ēst vienu vārdu.
Abjure Sinonīmu saites: atteikties no, recant, neatzīt, abnegate, noraidīt, izmest, noliegt, anulēt, atkāpties,

Abjure Antonīmus