Ideāls Sinonīmi


Ideāls Sinonīmi Īpašības Vārds forma

  • ideāls, tīra, absolūtā, pilnīga, nevainojams, nevainojamu, līdz galam, augstākās, lielisks, priekšzīmīga, modeli.
  • iedomāts, konceptuālu, teorētisko, abstrakti, intelektuālā, izdomāts, iluzoras, nereāls, nepraktiski, nesasniedzams, sapņotājs, utopian.

Ideāls Sinonīmi Lietvārds forma

  • standarta, izvilkums, paragon, nonpareil, exemplar, modeli, piemēram, rakstu.
Ideāls Sinonīmu saites: ideāls, nevainojams, nevainojamu, līdz galam, lielisks, priekšzīmīga, modeli, iedomāts, intelektuālā, izdomāts, iluzoras, nepraktiski, sapņotājs, izvilkums, paragon, nonpareil, exemplar, modeli,

Ideāls Antonīmus