Vēlēšanās SinonīmiVēlēšanās Sinonīmi Darbības Vārds forma

 • ilgi, gribu, alkst, vēlēties, lūgt, pieprasīt, tiecas prasa, ilgoties pēc, ir nepieciešams, bada, alkas, sāpes, izslāpušas pēc, tīkot.
 • pieprasīt, komandu, lūgtin lūdzos, lūgt, pasūtījumu, tiešās, ubagot, aizbildināties, izlūdzamies, izlūgties.
 • vēlēšanās, skumt, ilgi, alkst, tīkot, iedomātā, aprūpe, ir nepieciešams trūkums, gribu.

Vēlēšanās Sinonīmi Īpašības Vārds forma

 • nestandarta zem nominālvērtība, subpar, nepietiekama, slikta, neadekvāta, trūkumiem, kļūdains, nepilnīgi, slikts.
 • trūkst, īsas, kautrīgi, mīnus trūcīgi, mazāk, prombūtnē, nepilnīgi.

Vēlēšanās Sinonīmi Lietvārds forma

 • iekāre, kaislība, apetīti, concupiscence, izvirtība, jena, libidinousness, seksualitāti, kaisli, amorousness, carnality.
 • ilgas, ilgojas, vēlmju, vajadzību, aspirācija, cerība, bada, slāpes, covetousness, vēderā, gribu.
 • ilgojos, ilgas, ilgojas, slīpumu, tieksmi, vēlas, griba, patika, prieks.
 • izvēle, atlase, noteikšana, lēmumu, diskrimināciju, spriedums, preference, balsojums.
 • petīciju, pieprasījumu, apelācijas sūdzību, pieteikumu, lūgšanās, pamats, uzvalks, novēlējums, priekšlikumu, piesaukšana.
 • vēlēšanās, iekāre, ilgas, vēlmju, ilgojas, bads, slāpes, nepieciešama prasība.

Vēlēšanās Sinonīmu saites: ilgi, gribu, alkst, vēlēties, lūgt, bada, sāpes, izslāpušas pēc, komandu, lūgtin lūdzos, lūgt, aizbildināties, izlūdzamies, izlūgties, vēlēšanās, skumt, ilgi, alkst, aprūpe, gribu, nepietiekama, neadekvāta, kļūdains, nepilnīgi, slikts, trūkst, kautrīgi, prombūtnē, nepilnīgi, iekāre, kaislība, concupiscence, izvirtība, jena, kaisli, ilgas, aspirācija, bada, slāpes, vēderā, gribu, ilgas, tieksmi, vēlas, patika, prieks, izvēle, noteikšana, lēmumu, diskrimināciju, spriedums, petīciju, apelācijas sūdzību, lūgšanās, pamats, uzvalks, novēlējums, priekšlikumu, vēlēšanās, iekāre, ilgas, slāpes,

Vēlēšanās Antonīmus