Vērts Sinonīmi


Vērts Sinonīmi Īpašības Vārds forma

  • apbalvot, labvēlīga, apkopta, produktīvu, rentabla, noderīga, vērtīgu, izdevīgi, algotu, ienesīgs, lietderīgi, svarīgi, nenovērtējams.

Vērts Sinonīmi Lietvārds forma

  • bagātības, bagātību, aktīvu, saimniecībām, portfeļa, nekustamā īpašuma, mantu, īpašumu.
  • cenu, izmaksu, izdevumu, vērtība, maksa, novērtēšana, novērtēšanas.
  • vērtība, izcilība, nopelniem, izmēģinājumu, nozīmi, nozīmīguma, lietderību, tikums, kredītu.
Vērts Sinonīmu saites: apbalvot, rentabla, izdevīgi, ienesīgs, lietderīgi, nenovērtējams, bagātību, aktīvu, mantu, cenu, maksa, nopelniem, nozīmi, lietderību, kredītu,

Vērts Antonīmus