Zādzība Sinonīmi


Zādzība Sinonīmi Lietvārds forma

  • zādzību, piesavināšanos, apropriācija, peculation, krāpšanos, krāpšanu, krāpšana, fleecing, zagšana, zādzība, laupīšana.
  • zog, zādzība, laupīšana, zagšana, laupīšanai, zādzība veikalā, izlaupīšanu, purloining, filching.
Zādzība Sinonīmu saites: apropriācija, krāpšana, zagšana, zādzība, laupīšana, zādzība, laupīšana, zagšana,