Aborts Sinonīmi


Aborts Sinonīmi Lietvārds forma

  • aberācija.
  • aborts, katastrofu, fiasko, vilšanās, sakāvi, neveiksmes.
Aborts Sinonīmu saites: aberācija, aborts, fiasko, vilšanās, sakāvi,