Atsaukt Sinonīmi


Atsaukt Sinonīmi Darbības Vārds forma

  • atcelt, anulēt, atgādināt, atsauciet, reverse, ignorēt, atmatā, likvidēt.
  • kur atāķē.
  • ņemt atpakaļ, noliegt, nenoliegt, recant, atkāpties, atpakaļ uz leju, piekāpties, anulēt, unsay, atsaukt, atcelt, noraidīt, ēst vienu vārdu.
  • noliegt, noraidīt, neatzīt, atteiktos no, discountenance, abnegate.
  • noņemt, atrauties, atņemt, izdarīt atpakaļ, jāizceļ, izņemt, ņemt atpakaļ, atsauciet.
  • pavelciet atpakaļ, atsauc, zīmēt, paslēpt, segt, sheathe.
  • pensijā, atkāpties, atkāpties no amata, pamest, atstāt, atteikties, atmest, iet, atdalīties.
  • reverse, anulēt, atcelt, par spēkā neesošiem, veto tiesības, kompensēt, neitralizēt, izjaukt, stultify, novērstu.
Atsaukt Sinonīmu saites: atcelt, anulēt, atgādināt, ignorēt, likvidēt, kur atāķē, noliegt, recant, atkāpties, atpakaļ uz leju, anulēt, atsaukt, atcelt, noraidīt, noliegt, noraidīt, neatzīt, discountenance, abnegate, noņemt, atņemt, jāizceļ, paslēpt, sheathe, pensijā, atkāpties, atkāpties no amata, pamest, atteikties, atmest, iet, atdalīties, anulēt, atcelt, veto tiesības, kompensēt, neitralizēt, izjaukt, stultify, novērstu,

Atsaukt Antonīmus